Ogólne warunki handlowe

WARUNKI UŻYTKOWANIA:

1.- Dostęp  i użytkowanie.- 

Dostęp a także użytkowanie zawartości niniejszego PORTALU na wyłaczną odpowiedzialność Użytkownika, jednocześnie zabrania się użytkowania tego PORTALU  w jakikolwiek sposób odbiegający od ustalonego.  2.- Użytkowanie strony i jej zawartości.- 

 

Użytkownik wchodzi na stronę i użytkowuje stronę Web i wszelkie informacje na niej zawarte na swoją wlasną odpowiedzialność. Pod żadnym warunkiem nie można pociągać do odpowiedzialności  PORTALU w sytuacjach wynikających  z dostępu i użytkowania informacji zawartych na PORTALU takich jak utrata zysków aktualnych bądź przyszłych, utrata danych lub jakichkolwiek innych szkód.  PORTAL pomimo zastosowania systemów ochrony, nie może zagwarantować całkowitego braku wirusów i elementów, które mogą powodować zakłócenia w systemie informatycznym użytkownika, lub obecności elementów nielegalnych lub osób trzecich na naszej stronie Web. PORTAL jest całkowicie zwolniony od odpowiedzialności za Szkody lub Uszkodzenia w software i hardware użytkownika, a także za opóźnienia lub blokady Internetu lub systemów operacyjnych. PORTAL  w żadnym wypadku nie może zostac pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania tej strony Web i jej zawartości. Nasz PORTAL nie kontroluje i nie może kontrolować sposobu  w jaki użytkownicy  używają nasz PORTAL, prosimy o użytkowanie zgodne z aktualnymi ZASADAMI OGÓLNYMI  oraz obecną normą prawną. Nasz PORTAL nie jest odpowiedzialny za opinie umieszczone przez współpracowników i użytkowników,  nie gwarantuje zgodności z prawdą i całkowitej niezawodności informacji na nim zawartych, umieszczonych przez osoby trzecie na naszej stronie Web,  ani nie jest odpowiedzialny za szkody i naruszenia które mogą spowodować wymienione treści. Nasza strona Web i cała jej zawartość są przeznaczone do użytku prywatnego, bez możliwości kopiowania, gromadzenia, eksploatacji ani użytkowania częściowego jakiejkolwiek części zawartości takich jak " Logo, zdjęcia i teksty" bez wcześniejszej autoryzacji ze strony właściciela.

 

3.- Wady lub nieścisłości .-

Dokumenty i grafika, o których mowa na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Mimo, że portal dokłada wszelkich starań, aby te nie występowały, nie możemy zagwarantować całkowitej zgodności z prawdą i dokładności treści.
W przypadku wiadomości o wadliwości  lub niedokładnosci w zawartosci strony, portal zobowiązuje się ją naprawić jak najszybciej.
W odniesieniu do obrazów wyświetlanych na naszej stronie spełniają one funkcję informacyjną i mogą być różne lub nie w odniesieniu do rzeczywistej artykułów.

4 .- Zmiana treści na PORTALU .-

PORTAL zastrzega sobie prawo do zmiany  konfiguracji,aktualizacjitreści, cen produktów, itp. ..., w dowolnym momencie i może  zmieniać, dodawać lub usuwać treści i usługi obecne na portalu. 
PORTAL może przeprowadzić zmiany w zakresie WARUNKÓW ZAKUPU, w takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie odnosza się do zakupów dokonanych przed modyfikacją.

 

5 .- Własność Intelektualna.-

Wszystkie produkty przedstawione na tej stronie, są chronione znakami handlowymi ich właścicieli i zamieszczone są na naszej stronie, wyłącznie dla celów reklamowych, informacyjnych lub odniesienia.
W przypadku, gdy ich właściciele uznają za niezbędne ich usunięcie z naszej strony, PORTAL natychmiast przystąpi do ich usunięcia.

6.- Linki .-

PORTAL może być połączony przez łącza (lub linki) do innych stron należących do osób trzecich, w celu tylko i wyłacznie informacyjnym w żadnym wypadku nie stanowią zaproszenia, sugestji,lub rekomendacji żadnej z nich.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub treści,  rozpowszechniane na jego temat na innych stronach internetowych.

7 .- Stosowanie "cookies" .-

Nasz sklep może wykorzystywać "cookies" w celu dostosowania i usprawnienia  wszystkich działań e-commerce i w celu ułatwienia nawigacji użytkownika na naszej stronie.

Informacje zapisane w tych "cookies" nie zawierają danych osobowych i wspomniane "cookies" zostaną zniszczone, po zakończeniu wizyty.

8 .- Obowiązujące prawo i jurysdykcja .-

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje warunki korzystania z tej Witryny, jednocześnie fakt uzytkowania tej witryny nie oznacza jakiejkolwiek relacji prawnej ze wspmnianą Witryną. 
Warunki te są regulowane przez następujące przepisy prawne:
a) ustawa 34/2002, z dnia 11 lipca o Usługach w Społeczeństwie Informacyjnym i Handlu Elektronicznego.
b) ustawa 15/1999 z 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych.
c) 1.720/2.007 Dekret Królewski z dnia 21 grudnia, w którym zatwierdzasię przepisy określające środki bezpieczeństwa dla elektronicznych zbiorów zawierających dane osobowe.

W razie jakichkolwiek niejasności lub rozbieżności w interpretacji poniższych Warunków Użytkowania, jak w świadczeniu usług, które są oferowane na tym portalu, w celu rozwiązania  tychże, strony  poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów w Barcelonie.

 


Normatywa LSSICE

Wzwiazku z orzeczeniem  " Ley 34/2.002, de 11 Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE)" ustawy o Usługach w Społeczeństwie Informacyjnym oraz o Handlu Elektonicznym, podaje się do wiadomości publicznej następujące informacje:

Dane do indentyfikacji spółki  “www.tiesolution.com.” 

ODPOWIEDZIALNY ZA STRONĘ WEB: AGS TEXTIL SOLUTION SL
NIF: B 635 78 900
Av. de la Generalitat 151
08780 Palleja, Barcelona, Hiszpania

 

KONTAKT: Telefon: 902 99 99 13
E-mail: sales@tiesolution.com