Prasa

Wiadomości, filmy wideo i blogi o naszej firmie i o jej produktach

La activitat economica de Palleja Barcelona entrevista Antonio Gea de AGS

L'activitat econòmica de Pallejà-Barcelona entrevista Antonio Gea d'AGS

Antonio Gea és administrador d'AGS Textil Solution i creador de la marca "Pietro Baldini", instal·lada a Pallejà des del 2005. La seva empresa ha produït la corbata més cada del món.

 

Considera que és important que les empreses de Pallejà s'uneixin?

Si, per provocar sinergies per efectuar gestions conjuntes com ara compres, comercialització, col·laboracions a diferents nivells. És molt important conèixer el teu veí i les seves activitatsm ja que poden sorgir oportunitats de negoci. Quan es creï l'associació sorgiran més necessitats que ara meteix no es conèixen. Es important unir-se per tenir més força de cara a l'administració local i també amb l'administració en general.

Quins àmbits de col·laboració creus interesants amb l'administració local?

El suport i l'orientació per a conèixerajuts i subvencions per a incentivar l'activitat empresarial, reorganització d'infraestructures - Sobretot de telecomunicacions -, millora de la mobilitat entre les poblacions veïnes, l'oferta de formació per a persones a l'atur que s'adeqüi a les necessitats de les empreses, sobretot de cara a la possible contractació de personal. És molt important la comuniació directa entre les empreses i l'administració directa entre les empreses i l'administració.

La seva empresa ha col·laborat en l'acolliment d'alumnes en pràctiques provinents dels cursos per a persones a l'atur que es realitzen a l'ajuntament. Quina conclusió en treu?

L'experiència ha estat bona. En el meu cas, valoro molt la implicació en les tasques que se li encomanen. Crec que és molt important que aquests alumnes aprofitin l'ocasió d'estar durant un període en un context real.